СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Жалпылап кайталоо .

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Тест. Отулгон темаларды жыйынтыктоо учун тесттик суроолор.

Список вопросов теста

Вопрос 1

1.Илимге" экономия "-деген терминди киргизген

  улуу ойчул, грек окумуштусу:

Варианты ответов
 • а. Адам Смит.
 • б. Давид Рикардо.
 • в.Аристотель.
Вопрос 2

2.Адамдын адам болуп чогуу жашап калуусунун

  негизи- бул:

Варианты ответов
 • а. тамак-ашты чогу даярдоо.
 • б.алардын эмгек иш-аракеттери..
 • втурак-жайдын жетишсиздиги.
Вопрос 3

3.Ондургуч кучторду белгиле.

Варианты ответов
 • а.эмгек куралдары.
 • б.Адам рессурстары.
 • в.Техникалык жаны аппараттар.
Вопрос 4

4.Ф.Энгельс- "Адамды адам кылган.....деп

     таамай айткан.

Варианты ответов
 • а.акыл-эс.
 • б.тили менен кучу.
 • в.эмгек.
Вопрос 5

5.Ар кандай товарга же тейлоо кызматына

  алмашылышы мумкун болгон. наркы макул-

дашылган алтын, кагаз же металл турундогу товар.

Варианты ответов
 • а.акча.
 • б.нарк.
 • в.товар.
Вопрос 6

6.Сатуучу озунун товары же тейлоо кыматы учун

сураган сумма.

Варианты ответов
 • а.акча.
 • б.баа.
 • пайда.
Вопрос 7

7.Атандашуу шартында суроо талап жана сунушка

жараша ондурулгон товарлар сатыла турган жай-

Варианты ответов
 • а.супер маркеттер.
 • б.базар.
 • в.бутиктер.
Вопрос 8

8..Озунун керектоосун камсыз кылуу учун

жургузулгон чарбанын туру-

Варианты ответов
 • а.натуралдык чарба.
 • б.улуттук чарба.
 • в.жааматтык чарба.
Вопрос 9

9................-бул товарларды сатып алуу жана 

сатуу келишимдеринин жыйындысы.

Варианты ответов
 • а.базар.
 • б.супер маркеттер.
 • в.магазиндер.
Вопрос 10

10. ....................-бул товарларга болгон суроо

талап жана сунушка ылайык тузулгон чыныгы баа.

Варианты ответов
 • а.мамлекеттик баа.
 • б.чекене баа.
 • базар баасы.
Сохранить у себя: