СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки от 35 % на все комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Педагогикалык тест - 4

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Педагогикалык тест

Список вопросов теста

Вопрос 1

Класстык сабак системасын ким биринчи иштеп чыккан?

Варианты ответов
 • Сухомлинский
 • Макаренко
 • Коменский
 • Ушинский
Вопрос 2

Илимий педагогиканын негиздөөчүсү ким ?

Варианты ответов
 • Квинтилян
 • Рабле
 • Ушинский
 • Коменский
Вопрос 3

"Адам эркин төрөлгөн. ошону менен бирге эле ал ар тараптан чынжырланган"- деген ой кимге таандык? 

Варианты ответов
 • Дистерверг
 • Ж.Ж.Руссо
 • Коменский
 • Макаренко
Вопрос 4

Элдик педагогика боюнча жазылган "Этнопедагогика" китебинин автору ким? 

Варианты ответов
 • Гашимов
 • Огородников
 • Г.Волков
 • Хамбиков
Вопрос 5

Илимий негизде адам бул эмне?

Варианты ответов
 • социалдык жан
 • биосоциалдык жан
 • биологиялык жан
 • биологиялык эмес жан
Вопрос 6

Табигый жана эркин тарбиялоонун негиздөөчүсү?

Варианты ответов
 • Джон Лок
 • Коменский
 • Дистерверг
 • Ж.Ж.Руссо
Вопрос 7

"Улуу дидактика" чыгармасынын автору ким?

Варианты ответов
 • Калинин
 • Шетинин
 • Коменский
 • Сухомлинский
Вопрос 8

ЮНЕСКО кандай уюм? 

Варианты ответов
 • Айыл чарбасын өнүктүрүү
 • өндүрүштү өнүктүрүү
 • билим берүү, маданиятты өнүктүрүү
 • комерциялык түзүлүштү өнүктүрүү
Вопрос 9

Окутуудагы тарбия идеясы кимге таандык?

Варианты ответов
 • Ушинский
 • Дистерверг
 • Песталоци
 • Макаренко
Вопрос 10

Ж.Баласагын "Кут билим" китеби канчанчы кылымга таандык ?

Варианты ответов
 • 12-кылымга
 • 10-кылымга
 • 11-кылымга
 • 15-кылымга
Вопрос 11

Тарбиянын пайда болушунда негизги шарт болуп эмне себеп болду?

Варианты ответов
 • элдердин өз тукумун улантууга умтулуусу
 • Адамдардын эмгек иш аракети
 • Балдардын инстинк боюнча чондору
 • Улуулардын тажрыйбасын , ык-машыгууларын өткөрүп берүү зарылчылыгы
Вопрос 12

Үй бүлө тарбиясы качан пайда болгон?

Варианты ответов
 • уруулук коомго чейин
 • кул элөөчүлүк коомго чейин
 • алгачкы коомдун бузулуу мезгилинде
 • алгачкы коомдук түзүлүштө
Вопрос 13

Сократтын ою боюнча тарбиянын максаты эмнеде?

Варианты ответов
 • буюмдардын табиятын үйрөнүү
 • сезимдердин жогорку бөлүгү, эс-акыл жана эркти өстүрүү
 • өзүн-өзү таанып билүү
 • ак көнүл адамдарды калыптандыруу
Вопрос 14

Бирдиктүү мектептин демократиялык принцибин ким ойлоп тапкан?

Варианты ответов
 • Джон Лок
 • Коменский
 • Аристотель
 • Пестоллоци
Вопрос 15

Кайсы педагог тирүү мезгилинде "Немец мугалимдеринин мугалими" деген наамга татыктуу болгон?

Варианты ответов
 • Гербарт
 • Штейнер
 • Дистерверг
 • Меймон
Сохранить у себя: