СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Кыргыз тили

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
А1, А2 ДЕҢГЭЭЛИ

Список вопросов теста

Вопрос 1

Тиги биздин.....

Варианты ответов
 • китебибиз
 • китебибинизди
 • китеби
 • китебиңиз
Вопрос 2

Силердин .... жакшы экен.

Варианты ответов
 • сөздүктөрдү
 • сөздүктөр
 • сөздү
 • сөздүгүңөр
Вопрос 3

Сиздердин.... кайда?

Варианты ответов
 • үйүбүз
 • үйүңөр
 • үйүңүздөр
 • үйү
Вопрос 4

Төмөнкү сүйлөмдөн созулма үндүү катышкан сөздү белгилегиле

Факультетте студенттер менен тааныштым.

Варианты ответов
 • факультетте
 • студенттер
 • менен
 • тааныштым
Вопрос 5

Көп чекиттин ордун толуктагыла

Варианты ответов
 • жакшыраак
 • бийигирээк
 • алысыраак
 • бекемирээк
Вопрос 6

Макул эместикти билдирген сөздөрдү белгилегиле:

Варианты ответов
 • болуптур
 • жарайт
 • биз каршыбыз
 • сиздики туура
Вопрос 7

Бул студент …?

Варианты ответов
 • –пи
 • – бы
 • –пу
 • –би
Вопрос 8

Эки миңинчи жыл, жыйырма биринчи кылым, номер алтынчы мектеп. Сөз менен жазылган иреттик сан атоочту цифра менен туура жазылган вариантын белгилегиле:

Варианты ответов
 • 2001-жыл, XXI-кылым, №-6 мектеп
 • 2001жыл, XXI кылым, №6- мектеп
 • туура жообу жок
 • 2001-жыл, XXI кылым, №6 мектеп
Вопрос 9

Арыздын түрлөрүн белгилегиле:

Варианты ответов
 • жумушка кирүү, жумуштан бошоо, которулуу
 • эсептөө, текшерүү, тактоо, куттуктоо, башкаруу
 • үйрөтүү, жумушка орношуу, ички, тышкы
 • жумушка кирүү, жумуштан бошоо, түшүнүү, эскерүү
Вопрос 10

Төмөнкү сүйлөмдөрдүн ичинен чамалама сан атооч катышкан сүйлөмдү тапкыла:

Варианты ответов
 • Ал үчөөнү жалт-жалт карады
 • Мен биринчи курста окуйм
 • Эр жигитке жетимиш түрдүү өнөр аз
 • Асандын жашы отуз бештер чамасында
Вопрос 11

Сырткы келбетти билдирүүчү сөздөрдү тап:

Варианты ответов
 • кары, арык, тармал чачтуу, улгайган
 • ак көңүл, кекчил , ачуулуу, таарынчаак
 • ак чачтуу, кыска, жапыз бойлуу, кара көз
 • а,в варианттары туура
Вопрос 12

Күчөтмө даражадагы сөздөрдү белгилегиле:

Варианты ответов
 • кыпкызыл, абдан жакшы, өтө кооз
 • абдан жакшы, аябай таттуу, агыраак
 • көгүлтүр, саргыч, чымкый кызыл
 • жашыл, узун, кыска, сүйрү
Вопрос 13

Жоон үндүүлөр катышкан сөздү белгилегиле.

Варианты ответов
 • сабак, окуу
 • үндүү, үнсүз
 • сөздүк, саламатсыңбы
 • көгөрөт, гүлдөйт
Вопрос 14

Туура ташымалданган сөздөрдү  белгилегиле.

Варианты ответов
 • жек-шем-би, дүй-шөм-бү
 • жу-ма, и-шем-би
 • ма-рт, январ-ьда
 • то-ок, жы-лан
Вопрос 15

Туура жазылган энчилүү аттарды белгилегиле:

Варианты ответов
 • Мен Ош шаарындагы, салиева көчөсүндө турам
 • Байкемдин тою «магнат» ресторанында болуп өттү
 • Шаардын ортосунан Ак-Буура дарыясы агып өтөт
 • Чыгыш менен батышты улуу жибек жолу бириктирет
Сохранить у себя: