СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Вектор — це напрямлений відрізок, або відрізок для якого визначено напрям його зображують відрізком зі срілкою, що вказує його напрямок. Вектор позначається двома буквами , або однією . Вектор в якого збігаються початкова і кінцеві точки ...
Категория: Геометрия
04.04.2021 20:56 124
Похідною функції f(x) у точці х0 називається границя (якщо вона існує) відношення приросту функції у точці х0 до приросту аргументу Δх, якщо приріст аргумент ...
Категория: Алгебра
04.04.2021 20:19 119
1. Маємо точки A(−2;2) і B(3;5). Потрібно визначити координати вектора AB→. Розв'язання: AB→ = (3−(−2); 5−2) = (5;3) Відповідь: вектор, координати якого (5;3). 2. Задача. Розв’язати трикутник за двома сторонами й кутом, протилежним одній із цих сторін. Дано: a; b; ...
25.05.2020 00:30 142
1. Сума членів арифметичної прогресії Умова завдання: Дана арифметична прогресія (an). Відомо, що a1 = 9,5 і d = 2,6. Обчисли суму перших п'яти членів арифметичної прогресії. Розв'язання. Знаючи a1 = 9 та d = 2,6, знайдемо S5. Відповідь: 71. 2. Розв'язати систему нерівностей {2x−1>3, 3x& ...
25.05.2020 00:13 120
Визначення відстані із застосуванням подібності трикутників Умова завдання: Для зміцнення конструкції кінцеві точки жердин AB і DC з'єднані канатами BD і CA. В якості ще одного елемента зміцнення необхідна жердина OK перпендикулярно землі від точки O перетину канатів. Визнач довжину жердини OK, якщо AB = 3 м, а DC ...
22.05.2020 00:00 155
Розв’яжіть задачу, користуючись таблицею. Чисельник звичайного дробу на 4 менший ніж його знаменник. Якщо до чисельника цього дробу додати 19, а до знаменника 28, то дріб збільшиться на 1/5. Знайдіть цей дріб. Заповніть пусті клітинки таблиці, в зошиті складіть рівняння та знайдіть його корені. Ситуація ...
21.05.2020 23:56 112
Умова завдання: Склади рівняння до задачі, початок розв'язання якої виглядає так: 1-й кабінет 2-й кабінет Було стільців x 2x Залишилося стільців x−8 2x−37 ...
21.05.2020 23:39 261
Розв'яжи рівняння: 9⋅(7+y)−5y = 5y−67. Розв'язання. 9 · (7 + у) - 5у = 5у - 67; розкриємо дужки, використвуючи розподільну властивість множення. 63 + 9у - 5у = 5у - 67; буквені доданки збираємо в ліву частину рівняння, а числові - в праву. Не забуваємо змінювати знаки доданків на протилежний під час перенесення. 9у - 5у -5у = - 67 - 63; зводимо подібні доданки в лівій частині рівняння, а в правій виконуємо додавання від'ємних чисе ...
21.05.2020 23:35 118
Задача. У магазин завезли 851 кг огірків. Перший покупець узяв для соління 2% від усіх огірків, а другий — 1% від усіх огірків. Скільки кілограмів огірків купив кожен з них? Розв'язання. Всі огірки, які завезли в магазин, 100%. 1) 851 : 100 = 8,51(кг) - огірків припадає на1%. 8,51 кг огірків купив ІІ покупець. 2) 8,51 · 2 = 17,02(кг) - огірків купив І покупець. Відповідь: 17,02 кг, 8,51 кг. 29.05.20 ...
21.05.2020 23:24 155
Задача. З одного гаража одночасно в протилежних напрямках виїхали автомобіль і автобус. Швидкість автомобіля дорівнює 90 км/год, швидкість автобуса — 66 км/год. Визнач відстань між автомобілем і автобусом через 2 години. Розв'язаня. 1 спосіб. 1) 90 · 2 = 180(км) - проїхав автомобіль за 2 години. 2) 66 · 2 = 132(км) - проїхав автобус за 2 години. 3) 180 + 132 =312(км) - відстань між автомобілем і автобусом через 2 год ...
21.05.2020 23:16 113