СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Элдик педагогиканын кенч казынасынын булагы–макал лакаптар болуп саналат. Макал-лакаптар жаш өспүрүмдөрдү тарбиялоочу каражат. Элдик педагогиканын табылгалары өзгөчө көлөм жагынан зор, мазмуну терең макал –лакаптарда, табышмактардаырааттуу түзүлгөн, ар тараптуу чагылдырылган, өркүндөт ...
Категория: Всем учителям
14.11.2020 21:49 101 0
Паремияларды тарбиялоонун элдик каражаттары катары ар тараптан терең изилдеп, окуп, үйрөнүү менен элдин руханий байлыгы болгон ички дүйнөсүн, маданиятын аңдап билүү учурдун талабы болуп саналат. ...
Категория: Всем учителям
14.11.2020 21:19 90 0
ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык институтуна быйыл 25 жыл болот. Ошол мааракени утурлап окуу жайдын бүтүрүүчүсү Ж. Бегматова өзүнүн ой-толгоолорун жиберген.  ...
Категория: Всем учителям
14.11.2020 21:11 229 0
Бул усулдук колдонмодо мектепте иштеп жаткан мугалимдерге жана мектептин көмөкчү персоналдарына квартал сайын берилүүчү түрткү/дем берүүчү (стимул) кошумча эмгек акыны чегерүү боюнча жол-жоболор кеңири баяндалат. ...
Категория: Всем учителям
14.11.2020 20:58 65 0
Буга чейинки жарык көргөн педагогика багытындагы адабияттарда мугалимдердин типологиясы боюнча ар кандай сунушталган классификацияларды учуратууга болот. Бул макалада алардын айрымдары тууралуу маалымат берилет. ...
Категория: Всем учителям
12.11.2020 20:36 75 0
Мугалимдер, айрыкча окууну жаны же сырттан окуу бөлүмүн бүтүргөндөр өзү окуткан предмети боюнча окуу-усулдук комплексти түзүүдө ар кандай кыйынчылыктарга туш болушат. Ал эми адистик же предметтик багытта чыгармачылык жана усулдук жактан шайкеш түзүлгөн окуу-усулдук комплекс мугалимдердин кес ...
Категория: Всем учителям
10.11.2020 12:03 132 0
Пандемия шартына байланыштуу жүргүзүлүп жаткан дистанттык билим берүүдө төмөндөгү сайттар бардык мугалимдерге пайдаланууга жардам катары сунушталат. Анткени, кээ бирөөлөрдүн шарты туура келбей жатканы болушу мүмкүн.  ...
Категория: Всем учителям
10.11.2020 11:34 111 0
Педагогикалык кесип ээлери жана педагогикалык багытта иштеген кызматкерлер үчүн сабактын маңызын андап түшүнө билүүсү абзел. Ошондой эле сабактардын түрлөрүн жана алардын типтерин билбей туруп, сабак өтүүнү пландаштыруу кажетсиз экени түшүнүктүү. ...
Категория: Всем учителям
09.11.2020 08:00 115 0
Окуу-усулдук же усулдук колдонмолорду жазууда атайын көрсөтмөлөр бар. Мына ушул усулдук сунуштарды пайдалануу менен ар кандай колдонмолорду жазууга болот.  ...
Категория: Всем учителям
09.11.2020 03:16 141 0
Азыркы мезгилдеги маалыматтык технологияларды эффективдүү пайдалануу жана окутуунун активдүү усулдарын пайдалануу менен окуу процессинин натыйжалуулугун арттыруу аркылуу бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүгүн жана мобилдүүлүгүн кескин жогорулатуу боюнча иш алып барууну күчөтүү  бүгүнкү күндү ...
Категория: Всем учителям
09.11.2020 01:59 107 0