СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

  _______2020 - жыл  ОББ  текшердим :  ________________ Математика 3-класс  Тема: 824-831 Сабактын тиби: бышыктоо сабагы Сабактын методдору: ...
27.02.2020 20:09 745 14
__________ 2020   ОББ текшердим:_______________ Тема:Этиштин жактары жөнүндө түшүнүк. Этиштин учур чагы. Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү сабагы Сабактын формасы: интерактивдүү Сабактын методдору: аңгемелешүү, суроо-жооп,китеп менен иштөө, интеракти ...
24.02.2020 18:32 1510 12
“_____________” _____________ 2020   ОББ текшердим:_____________________________ Тема:Этиш сөз түркүмү         Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү сабагы Сабактын формасы: интерактивдүү Сабактын метод ...
24.02.2020 18:28 459 7
_________2020-ж    ОББ   текшердим:_________________ Адабий окуу сабагы. 3-класс Тема: Үзүлбөй калган гүлдөр Сабактын тиби: Жаңы билимди калыптандыруу сабагы Сабакт ...
24.02.2020 18:17 502 13
“________” ____________ 2020-ж    ОББ   текшердим:_________________ Адабий окуу сабагы. 3-класс Тема: Күн менен булуттун кармашы Сабактын тиби: Жаңы билимди калыптандыр ...
24.02.2020 18:12 200 5