СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Секциялык кеңешмелер, семинарлар жаш мугалимдерге көп жаңы нерселерди үйрөтөт. Мен ошол нерселерден бөлүшөйүн. Ката окуган сөз - S 1минутада окулган сөз-Т S:t×100%=n 100%-n=m m-окуучунун окуу ылдамдыгынын проценти Мисалы: 1 минутада 75 сөз окуп,5 сөздү ката окуса 5:75×100=6.6 100-6.6=93.4% ...
12.01.2020 15:38 238
САЙТ ЖӨНҮНДӨ Бул сайт орус тилдүү мектептерде кыргыз тилин үйрөткөн мугалимдерге жардам көрсөтүү үчүн иштелип чыккан. Сайттын материалдарын кыргыз тилин өз алдынча үйрөнүүнү каалагандардын бардыгы колдоно алышат. Сайтты «Таалим-Форум» коомдук фонду (www.taalimforum.kg) Кристенсен фондунун (www.christensenfund.org) колдоосу аркылуу иштеп чыккан. ...
Категория: Всем учителям
11.01.2020 11:15 189
iBilim ibilim.kg›kyr/for_teachers/index.html Электрондук билим берүү ресурстары КРнын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен математика сабагынын стандартына жана мектеп программасына ылайык келет. Бул материалдар сабакта пайдаланууга ыңгайлуу жана жеңил болгон усулдук материалдар менен предметтик оюндардын бирдиктүү базасын түзөт. Материалдар 8 темага бөлүнөт. Билим берүү натыйжалуу болушу үчүн кошумча материал катары пайдаланылат. ...
10.01.2020 15:34 388