Химия - Все разработки учителей

К учебнику: Химия. 11 класс. Учебник. Габриелян О.С. М., Лысова Г.Г.: 2002 - 368с.
Специально для учителя химии. Смотрите и скачивайте бесплатно уроки, тесты, конспекты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы по химии.
Показывать:
Химия. 11 класс. Учебник. Габриелян О.С. М., Лысова Г.Г.: 2002 - 368с.
Все темы
Бул теория 1911-жылы ачылган. Өзү жүргүзгөн көп тажрыйбаларына таянып, Резерфорд атом түзүлүшү теориясын төмөнкүчө баяндаган: «Атом он заряддалган эң кичине бөлүкчөдөн - ядродон жана анын айланасында тынымсыз айланып жүргөн терс заряддал­ган эң кичине электрондон турат. ...
14.01.2020 21:27 291 1
атомдун электрондук  түзүлүшүн туура жазууну, Паули принсибин, Гунд эрежесин,  Кличковскийдин эрежесин туура пайдалануу менен көнүгүүлөрдү өз алдынча  иштөөнүн үйрөнүшөт. ...
14.01.2020 21:28 210 0
Д. И. Менделеев ачкан мезгилдик закон жана ал түзгөн элементтердин мезгилдик системасы элементтердин бирикмелеринин пайда болу шарттарын жана касиеттерин изилдөөдө, заттардын ички түзүлүшү жөнүндөгү окуну андан ары өрчүтүүдө чоң роль ойноду, химияда жаны доордун башталы ...
14.01.2020 21:31 1553 2
Данное методическое пособие предназначено для обучающихся 8-11 классов, выпускников, которые поступают в медицинские вузы. В данном пособии даны задания для самостоятельной подготовки ЕГЭ по химии. ...
17.06.2020 10:38 206 4