Онлайн-тесты

Жыйынтык баа ( итоговая оценка)
07.06.2021 18:46 13
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք մայրենիից V դասարանի աշակերտ_____________________________ 1․Ինչպես են անվանում նշված խմբերը Մեղուների- ուղտերի- Ձկների- ձիերի- Կովերի- թռչունների- Գայլերի- ոչխարի- 2․Բաժանել վանկերի, նշել տեսակը/ բաց, փակ/ Աղավնի- զորահանդես- Քահանա
07.06.2021 17:54 15
Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք գրականությունից IX դասարանի աշակերտ———————————————————————————— 1․Որտեղ է ծնվել Նարեկացին և որ դարում 2․Ինչ է առձայնույթը և բաղաձայնույթը 3․Որ նշանավոր տոհմից էր սերում Շնորհալին ա/Ամատունիների գ/Մամիկոնյանների բ/Պահլավունիների դ/Ռշտունիների 4․Մանուկների համ
07.06.2021 17:51 14
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք հայոց լեզվից IX դասարանի աշակերտ——————————————————————————— 1․Շարունակել Իսկական բարեկամը նա է, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————։ Ես քեզ կընկերակցեմ,եթե——————————————————————————————————։ Ես կմեկնեմ այնտեղ,——————————————————
07.06.2021 17:43 13
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք հայոց լեզվից IX դասարանի աշակերտ——————————————————————————— 1․Շարունակել Իսկական բարեկամը նա է, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————։ Ես քեզ կընկերակցեմ,եթե——————————————————————————————————։ Ես կմեկնեմ այնտեղ,——————————————————
07.06.2021 17:41 11
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք մայրենիից VI դասարանի աշակերտ—————————————————————————————— 1․Առանձնացնել արմատները և ածանցները Նախաբան- դաշտային- Արծաթյա- քաջաբար- Բուժիչ- հերոսական- Համագյուղացի- գերհզոր- Հրեղեն- գունեղ- 2․Ընդգծել այն բառերը, որտեղ՝ ա/ ան-ը ածանց է անձայն, անդունդ, անգեղ, անդ
07.06.2021 17:36 13
Тест на знание основ ландшафтного земледелия
Автор: | Категория: Технология
07.06.2021 15:12 8
Тест представляет собой работу из 16 заданий. В каждом задании нужно употребить правильный падеж существительного или соответствующий предлог. На работу отводится 20 минут.
07.06.2021 11:30 11